hallo, dit is een test.

Definitie Stiltegebied

 

  • Wat is een stiltegebied?

Een stiltegebied is een gebied met een goede akoestische kwaliteit. Niet de totale afwezigheid van geluid is vereist maar het geheel van aanwezige geluiden is nooit storend.  Een tractor in de verte mag, een feestzaal niet. Een autosnelweg nabij is uit den boze, in een stiltegebied worden zoemende motoren vervangen door zoemende bijtjes. Op basis van een aantal akoestische kwaliteitscriteria die werden ontwikkeld door de universiteit Gent, wordt onderzocht of een bepaald gebied in aanmerking komt voor het kwaliteitslabel Stiltegebied. Voor de Kalmthoutse Heide bijvoorbeeld werd deze akoestische studie uitgevoerd door de provincie Antwerpen. Indien een gebied voldoet, kan de gemeente(n) waar het gebied is gelegen, in overleg met de provincie, een kwaliteitslabel aanvragen.

  • Hoe stelt men zich kandidaat als stiltegebied?

Gemeentes; steden of provincies kunnen een dossier indienen om een gebied officieel te laten erkennen als stiltegebied. Het dossier bevat een inventarisatie van de voornaamste geluidsbronnen in een straal van 5 km van het gebied, een inventarisatie van de activiteiten die in het gebied georganiseerd worden. Verder dient er een inventarisatie gemaakt te worden van bekende toekomstige ontwikkelingen op het vlak van infrastructuur en een inventarisatie van de randvoorwaarden zoals natuurlijke of landschappelijke waarden. Als het dossier ontvankelijk verklaard wordt, wordt het getoetst aan een aantal akoestische criteria. Als het label wordt toegekend wordt er een overeenkomst gesloten tussen de Vlaamse Overheid, de gemeente of stad en de provincie. Hiermee wordt er een engagement bezegeld dat de gemeente of stad met ondersteuning van de provincie of Vlaamse Overheid aangaat om het stiltegebied te bewaren en verder te ontwikkelen. Het gebied ontvangt bordjes van de Vlaamse Overheid om het stiltegebied aan te duiden.

Kwaliteitslabel Stiltegebied. 1 tot 3 sterren. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen landelijke en stedelijke stiltegebieden. In een landelijk stiltegebied hoort men overwegend natuurlijke geluiden van de plaatselijke fauna en flora én de plaatselijke bezoekers. Ook de geluiden van landbouwactiviteiten en natuur- en bosbeheer maken deel uit van het geluidsklimaat.

In een stedelijk stiltegebied zullen er natuurlijk meer menselijke geluiden zijn maar ze mogen niet overheersen. Er is een goede mix tussen menselijke en natuurlijke geluiden.

  • Hoeveel stiltegebieden telt België?

 

Vlaanderen telt momenteel 9 gebieden die het kwaliteitslabel stiltegebied gekregen hebben. In Wallonië bestaat een dergelijk kwaliteitslabel vooralsnog niet. De 9 gebieden in Vlaanderen die een kwaliteitslabel ontvingen zijn: Gerhagen in Tessenderlo, De Schelde-oevers in Bornem, Kempenbroek op de grens van Bocholt, Bree en Kinrooi, De Liereman in Oud-Turnhout, Zwarteput op de grens van Bilzen, Lanaken en Zutendaal, Altenbroek in Voeren, De Kalmthoutse Heide in Kalmthout, Wortel-Kolonie in Hoogstraten en Gestel in Berlaar.

Verder zijn er nog een tiental potentiële stiltegebieden die mogelijk ook dit kwaliteitslabel kunnen ontvangen in de toekomst mits het engagement tot een actief stiltebeleid. Dit kan onder meer door een snelheidsbeperking in te voeren, bepaalde wegen enkele toegankelijk te maken voor voetgangers, fietsers en ruiters, het wegdek aan te passen naar fluisterasfalt of verzonken wegen aan te leggen, doorgaand vrachtverkeer ontmoedigen, geluidsschermen te plaatsten die het geluid van de autosnelweg dempen,  aangepaste machines te gebruiken in landbouw en bosbeheer en bomen en struiken aan te planten die een maskerende werking hebben zoals de ratelpopulier.

 

  • Gebruiken andere landen binnen de EU dezelfde maatstaven?

 

In Vlaanderen is het meer een beweging die van onderuit is ontstaan, legt Dirk Sturtewagen van Waerbeke vzw uit. De akoestische kwaliteit wordt natuurlijk gemeten maar de voorwaarden zijn minder strikt dan pakweg in Nederland. Belangrijk is dat de betrokken regio’s een inspanning doen om stilte te waarborgen en dat het gedragen wordt door de bredere gemeenschap. Dirk legt uit dat ze al een aantal keren naar Nederland zijn getrokken om deze principes toe te lichten. De Nederlanders tonen zich erg geïnteresseerd in stiltebewegingen die van onderuit ontstaan als aanvulling op het systeem dat nu bestaat en waar de regels door de overheid worden opgelegd.

 

 

  • Wat doet de erkenning als stiltegebied met een omgeving? Trekt dit veel toerisme aan?

 

De grootste kracht van dit label Stiltegebied is dat het een wervende en sensibiliserende functie heeft. Daarom is één van de bijkomende voorwaarden dat zowel politiek, middenveld als burgers worden betrokken. En we zien dat dit werkt. In gemeenten met gebieden met een kwaliteitslabel wordt, in de ene gemeente al wat meer dan in de andere, actief gewerkt rond het thema.

Bewoners en gebruikers pikken daar graag op in en willen mee de positieve boodschap uitdragen. Waar het verhaal ooit startte vanuit akoestisch oogpunt, is de beweging errond veel ruimer geworden. De aanvraag van het kwaliteitslabel is vrijwillig en gebeurt op initiatief van de gemeente en de provincie.

 

 

 

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Required fields are marked *

Post comment