Still magazine peilt via fotografie, illustratie, artikels en interviews naar hoe verstilling, verbinding en engagement een plaats vinden in onze maatschappij. Zo wil Stiltedomein Menas mensen inspireren rond de thema’s die ons drijven.