Still magazine peilt via fotografie, illustratie, artikels en interviews naar hoe verstilling, verbinding en engagement een plaats vinden in onze maatschappij. 

Still is een halfjaarlijkse uitgave van domein Menas, een stilteplek en een ‘gastenverblijf voor groepen’ met 48 kamers en heel wat ontmoetings- en stilteruimten. Het is een uitgelezen plaats voor activiteiten die verstillen, verdiepen of verbinden, in een unieke setting. Menas is een initiatief van de Broeders van Liefde.

Still wil mensen inspireren rond 3 thema’s: engageren in zorg en onderwijs, verbinden door in gemeenschap te leven, verstillen via gebed en meditatie. Still zoekt vanuit een open houding en via persoonlijke beleving hoe mensen vandaag tot vormen van verstilling, engagement en verbinding komen.

Redactie: Nikkie Steyaert, Mattias Devriendt, Lien Kerff, Filip D’Hooghe, Br. Luc Lemmens, Thaïs Anteunis, Koen De Fruyt

Hoofdredacteur: Mattias Devriendt

Verantwoordelijke uitgever: Filip D’Hooghe, Blekkervijverstraat 20, 9880 Sint-Maria-Aalter

Redactiesecretariaat: Still Magazine, Stropstraat 119, 9000 Gent,

T 09 241 19 98, redactie@still-magazine.be

Vormgeving: Filip Erkens

Druk: Graphius