over verstilling, verbinding en engagement

Recente posts

ALLE ARTIKELS

Plaatsen

MEER PLAATSEN

Vandaag zoeken we ze steeds vaker op: stilteplekken om tot rust te komen en te herbronnen, stiltegebieden om te wandelen, kloosters of abdijen waar we ons enkele dagen terugtrekken om te lezen, te schrijven, te bidden of te praten. Het zijn stuk voor stuk plekken om stil te vallen, ons te verbinden met onszelf, de ander en de omgeving en kracht te vinden om ons engagement verder op te nemen.

 

Op zoek naar een verstillende plek? Check dan deze suggesties of bekijk het overzicht!

Boeken & Podcasts

MEER BOEKEN

Stilte en verbinding zijn schaars geworden. Steeds meer auteurs filosoferen over stilte en voelen de nood om hun onderzoek naar meer verbinding onder de aandacht te brengen. Ontdek hier enkele boeken die stilte of verbinding vanuit diverse standpunten benaderen.

Organisaties

MEER ORGANISATIES

Een brede waaier aan organisaties gaan het engagement aan om mensen met elkaar te verbinden. Dat doen ze door de maatschappij inclusief te maken voor iedereen, door plekken aan te bieden waar mensen in stilte kunnen samenkomen of door buurtwerking te stimuleren.

Mensen

MEER MENSEN

We leven in een jachtige, consumptiegerichte maatschappij van nooit genoeg. Hoe komen we tot rust in een maatschappij waar ‘het druk hebben’ een graadmeter voor succes is en waar we constant van hier naar daar rennen om zeker niets te missen? Wat doet er echt toe in een mensenleven? Lees enkele verhalen van mensen die het anders doen en zo tot verdieping en verbinding komen.

Beelden

MEER BEELDEN

Bepaalde beelden dwingen ons tot reflectie en stilstand en laten ons toe om nieuwe gedachten te vormen over actuele thema’s. Laat je ontroeren, inspireren of stimuleren door de volgende beelden.

Still magazine peilt via fotografie, illustratie, artikels en interviews naar hoe verstilling, verbinding en engagement een plaats vinden in onze maatschappij. Zo wil domein Menas mensen inspireren rond de thema’s die ons drijven.

Lees Still online door te klikken op één van de covers.