Achtergrond?

De Broeders van Liefde zijn gesticht in 1807, door Petrus Jozef Triest, een Gentse priester. Het is een internationale gemeenschap van lekenbroeders. Van bij hun stichting namen de Broeders van Liefde hun taak op in de maatschappij: onderwijs en zorg verlenen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Steeds opnieuw kozen ze de kant van mensen die elders geen antwoord op hun hulpvraag vonden. Broeders van Liefde kreeg een internationale dimensie in 1865, toen enkele broeders naar Canada trokken. Vandaag zijn de Broeders van Liefde aanwezig in 31 landen. Op die manier groeiden de Broeders van Liefde uit tot een grote congregationele organisatie van broeders en medewerkers, mannen en vrouwen.

Verbinding?

In België wonen op vandaag een 90-tal broeders. Ze leven in verbondenheid, samen in een 20-tal kloostergemeenschappen op communauteiten, verspreid over Vlaanderen en Wallonië. Zij vormen de Sint-Vincentiusregio, genoemd naar hun patroonheilige Vincentius a Paulo. Het hoofdhuis bevindt zich in Gent. Ook Roemenië behoort tot de Sint-Vincentiusregio.

Engagement?

Wanneer we nadenken over onze naam, dan komen we bij het woord ‘liefde’ terecht. In het Frans worden we ‘Frères de la Charité’ genoemd en in het Engels ‘Brothers of Charity’. Het woord ‘liefde’ in onze naam duidt op de christelijke naastenliefde (van het woord ‘caritas’, wat naastenliefde betekent). De caritas of de ‘zorg en liefde voor de ander’ is dan ook de centrale opdracht in ons leven.

Broeders van Liefde hebben een jarenlange traditie in de zorg voor mensen. Dat zowel binnen gewoon als buitengewoon onderwijs, zorg voor mensen met een psychische problematiek als mensen met een beperking. Naast hun dagelijks werk in de zorg voor mensen, nemen broeders ook de tijd voor gebed in de communiteit (leefgemeenschap).

Vandaag beheren de Broeders van Liefde in België meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 12 psychiatrische ziekenhuizen en 15 orthopedagogische centra. Ook de ouderenzorg, verslavingszorg, sociale economie en kinderdagopvang behoren tot hun activiteiten. Daarnaast zijn ze de drijvende kracht achter tal van kleinere initiatieven, zoals opvang van aidspatiënten, van mensen met zingevingsvragen, van kansarmen, … In totaal verlenen zo 12.500 medewerkers in Vlaanderen in 1.500 in Wallonië zorg en onderwijs aan goed 40.000 kinderen, jongeren, volwassen en ouderen.

Verstilling?

Gebed en spiritualiteit vormen een essentieel onderdeel van een leven als broeder. Om te bidden, te mediteren of spiritueel rust te zoeken gaan mensen altijd op zoek naar een bron. Die bron is voor de Belgische broeders onder meer Vincentius A Paulo. Vincentius ontwikkelt een nieuwe relatie tussen gebed en dienst aan de armen. Hij stelt dat men niet naar de armen kan gaan zonder gebed. Hij is een gebedsmens en zijn grote actie is best te begrijpen als men inzicht krijgt in zijn contemplatief bestaan. De grondhoudingen die Vincentius voorleeft zijn eenvoud en nederigheid.

Meer info op: https://www.broedersvanliefde.be/broeders