Menas?

In Sint-Maria-Aalter, aan de rand van de bossen op de grens van Oost- en West-Vlaanderen, ligt domein Menas, een domein van de Broeders Van Liefde. Wie hier komt, vindt rust. Wie hier komt, geniet van het 15 hectare grote, groene domein, in het Oost-Vlaamse deel van het landschapspark Bulskampveld. Wie komt, komt terug.

Menas was jarenlang de plek waar novicen (kandidaat Broeders) een opleiding tot broeder kregen en er hun geloften aflegden. In 2014 besliste Broeders van Liefde om het domein te herbestemmen. Het voormalige noviciaat en het domein is vandaag een stilteplek en een ‘gastenverblijf voor groepen’ met 48 kamers en heel wat ontmoetings- en stilteruimten.

Het is een uitgelezen plaats voor activiteiten die verstillen, verdiepen of verbinden, in een unieke setting. Je kan in dit gastenverblijf bezinningsdagen, brainstormsessies, stiltewandelingen, teamoverleg, vormselweekend, inspiratieweekends,… organiseren. Op het domein kan je ook kennismaken met de leefgemeenschap van de Broeders van Liefde. In het ‘individuele gastenverblijf’ maak je deel uit van de gemeenschap en maak je kennis met de gastvrijheid van het huis.

Vanaf 2018 kan je ook genieten van ons verstillend, verdiepend en verbindend aanbod. Een programma dat op de eerste plaats gericht is op de ervaring, de eigen beleving en het delen in verbondenheid. In het park is iedereen welkom. Het domein staat open voor bezoekers die de geschiedenis van het park willen ontdekken maar, je bent er evengoed welkom om te genieten van de stilte.

 

Broeders van Liefde?

De Broeders van Liefde zijn gesticht in 1807, door Petrus Jozef Triest, een Gentse priester. Het is een internationale gemeenschap van lekenbroeders. Van bij hun stichting namen de Broeders van Liefde hun taak op in de maatschappij: onderwijs en zorg verlenen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Steeds opnieuw kozen ze de kant van mensen die elders geen antwoord op hun hulpvraag vonden. Broeders van Liefde kreeg een internationale dimensie in 1865, toen enkele broeders naar Canada trokken. Vandaag zijn de Broeders van Liefde aanwezig in 31 landen. Op die manier groeiden de Broeders van Liefde uit tot een grote congregationele organisatie van broeders en medewerkers, mannen en vrouwen.

Verbinding?

In België wonen op vandaag een 90-tal broeders. Ze leven in verbondenheid, samen in een 20-tal kloostergemeenschappen op communauteiten, verspreid over Vlaanderen en Wallonië. Zij vormen de Sint-Vincentiusregio, genoemd naar hun patroonheilige Vincentius a Paulo. Het hoofdhuis bevindt zich in Gent. Ook Roemenië behoort tot de Sint-Vincentiusregio.

Engagement?

Wanneer we nadenken over onze naam, dan komen we bij het woord ‘liefde’ terecht. In het Frans worden we ‘Frères de la Charité’ genoemd en in het Engels ‘Brothers of Charity’. Het woord ‘liefde’ in onze naam duidt op de christelijke naastenliefde (van het woord ‘caritas’, wat naastenliefde betekent). De caritas of de ‘zorg en liefde voor de ander’ is dan ook de centrale opdracht in ons leven.

Broeders van Liefde hebben een jarenlange traditie in de zorg voor mensen. Dat zowel binnen gewoon als buitengewoon onderwijs, zorg voor mensen met een psychische problematiek als mensen met een beperking. Naast hun dagelijks werk in de zorg voor mensen, nemen broeders ook de tijd voor gebed in de communiteit (leefgemeenschap).

Vandaag beheren de Broeders van Liefde in België meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 12 psychiatrische ziekenhuizen en 15 orthopedagogische centra. Ook de ouderenzorg, verslavingszorg, sociale economie en kinderdagopvang behoren tot hun activiteiten. Daarnaast zijn ze de drijvende kracht achter tal van kleinere initiatieven, zoals opvang van aidspatiënten, van mensen met zingevingsvragen, van kansarmen, … In totaal verlenen zo 12.500 medewerkers in Vlaanderen in 1.500 in Wallonië zorg en onderwijs aan goed 40.000 kinderen, jongeren, volwassen en ouderen.

Verstilling?

Gebed en spiritualiteit vormen een essentieel onderdeel van een leven als broeder. Om te bidden, te mediteren of spiritueel rust te zoeken gaan mensen altijd op zoek naar een bron. Die bron is voor de Belgische broeders onder meer Vincentius A Paulo. Vincentius ontwikkelt een nieuwe relatie tussen gebed en dienst aan de armen. Hij stelt dat men niet naar de armen kan gaan zonder gebed. Hij is een gebedsmens en zijn grote actie is best te begrijpen als men inzicht krijgt in zijn contemplatief bestaan. De grondhoudingen die Vincentius voorleeft zijn eenvoud en nederigheid.

Meer info op: https://www.broedersvanliefde.be/broeders