Still is een halfjaarlijkse uitgave van de Broeders van Liefde, Sint-Vincentiusregio.

Still wil mensen inspireren rond de thema’s die voor de broeders belangrijk zijn: engageren in zorg en onderwijs, verbinden door in gemeenschap te leven, verstillen via gebed en meditatie. Still zoekt vanuit een open houding en via persoonlijke beleving hoe mensen vandaag tot vormen van verstilling, engagement en verbinding komen.

Redactie: Veerle Frissen, Mattias Devriendt, Annelies Naert
Filip D’Hooghe, Lieven Claeys, Edwin Vercruysse, Kristof Lataire. Thais Anteunis

Hoofdredacteur: Broeder Luc Lemmens, regionale overste

Verantwoordelijke uitgever: Broeder Luc Lemmens, Stropstraat 119, 9000 Gent

Redactiesecretariaat: Still Magazine, Stropstraat 119, 9000 Gent, T09 221 98 89, veerle.frissen@fracarita.org

Vormgeving: Filip Erkens en Taisia Migov

Druk: Grafius

Medewerkers #1: David Troch, Bart Koubaa, Károly Effenberger, Fred Debrock, Lies Willaert, Hannes Verstraete, Filip Erkens, Jordy Frissen, Selma Gurbuz, Erwin Keustermans, Charlotte Van Hacht, Shirley Villavicencio, Ann Gussé, Hans De Weirdt