Zogezegd – Antoon Vandeputte

Antoon Vandeputte Redactie: Veerle Frissen, fotografie Károly Effenberger Het hoeft toch niet altijd worst te zijn? NOEMT ZICHZELF GEEN PSYCHOLOOG, maar eerder een ervaringsdeskundige. “Ouderdom is iets positiefs. Hoe rijker je bibliotheek aan ervaringen, hoe meer je kan vertellen en hoe meer vertrouwen mensen je geven. In mijn gesprekken met gevangenen wordt er niets genoteerd,…

Lezersbrief

Rome, 1511, Sixtijnse kapel. ‘Raak me niet aan.’ Adam schreeuwt het uit. ‘Ik heb Jou(w) (aanraking) helemaal niet nodig.’ Michelangelo aarzelt. Op het moment dat in Italië de autonome mens geboren wordt, schildert hij zijn Adam – (ha’ adam: mens). Stél: Michelangelo gehoorzaamt zijn schepping. Hij laat Adam moederziel alleen achter in de stilte van…